select-target

Doradztwo, konsultacje, planowanie:

Konsultacje w zakresie badania rynków zbytu,
Doradztwo inwestycyjne,
Organizacja spotkań inwestorów,
Badania opinii publicznej,
Doradztwo usiłowania sprzedaży,
Doradztwo w zakresie prowadzenia interesów i zarządzania interesami.

Reklama, promocja, marketing:

Optymalizacja i wdrazanie kampanii reklamowych,
Projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, internecie oraz innych mediach,
Projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych - w formie billboardów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystaw okiennych, reklam na środkach transportu itp.,
Dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
Tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych.

Adres firmy:

SELECT TARGET
ul. 3 Maja 22/2c
40-096 Katowice

Dane firmy:

NIP: 6321383568
REGON: 277898259
Numer konta w Alior Bank: 14 2490 0005 0000 4500 6255 3098

Kontakt:

email: info@select-target.com